XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.

10 lipca 2021 r. w południe błonie jasnogórskie opanowali pielgrzymi rowerowi, którzy w grupie ponad 1 tys. osób, zrzeszeni w ponad 70 - ciu grupach przyjechali pokłonić się Matce Bożej w Jej Jasnogórskim obrazie. Tego dnia miała miejsce XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Czciciele Maryi na dwóch kółkach rozważali hasło tego wydarzenia, którymi były słowa: "Samemu Bogu przez Maryję". To dewiza pasterska jeszcze Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia był oddany Bogu całym sercem. Zawierzył Jemu swoje kapłaństwo, pozniej swoją pasterską posługę. Nie złamały go komunistyczne władze zsyłając go do więzienia. Miał osobiste nabożeństwo do Maryi. Sam Kardynał podkreślał: "Pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny".

Spotkanie w katedrze

Zanim jednak doszło do spotkania pielgrzymów na Błoniach to rowerzyści zawiązali wspólnotę w katedrze. Na początku przywitał ich ks. kan. Jerzy Grochowski koordynator Ogolnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę. Wszyscy pielgrzymi otrzymali okolicznościowe buttony. Następnie słowo do rowerzystów skierował ks. Bp Andrzej Przybylski. Na koniec spotkania pielgrzymi wyszli z katedry do pamiątkowego zdjęcia.

Przejazd Alejami NMP

Po wspólnym zdjęciu rowerzyści wyjechali na aleje by jak co roku wspólnie dotrzeć na błonie i przygotować się do mszy św.

Przywitanie pielgrzymów na błoniach

Gdy rowerzyści przyjechali przed wały pokłonili się Matce Bożej. Śpiew pieśni "Czarna Madonno" pomógł im jeszcze bardziej zbliżyć się do Maryi. Prowadzący tę część spotkania ks. Karol z Sekretariatu Ogolnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Gorę witał przybyłe grupy rowerzystów. Wyczytywał je z nazwy i podawał krótkie informacje na ich temat. Szczególny był udział w tegorocznej pielgrzymce dwóch grup, które przeżywały swoje jubileuszowe, dziesiąte wyprawy tj. z Biłgoraja oraz z Radomia, Akcji Katolickiej. Warty podkreślenia jest także udział jednej grupy. To Chelmska Pielgrzymka Rowerowa dookoła Polski. Piątka zapaleńców przyjechała na Jasną Górę odjeżdżając od swojej trasy wzdłuż granic. Mają oni w planie przejechać w 21 dni 3600 km. Na koniec tej części spotkania pielgrzymi odmówili różaniec.

Eucharystia

O g. 11.30 rozpoczęła się msza św. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bp Andrzej Przybylski. Kaznodzieja zwrócił uwagę na poruszenie się, któro stało się udziałem Maryi i Św. Jana Chrzciciela. Pasterz chciał aby to biblijne poruszenie każdy pielgrzym przeniósł na swoje życie. Ważne aby najpierw poruszyć swoje serca do Boga, później serca innych. Oprawę muzyczną oraz osoby do czytania czytania i modlitwy wiernych oraz akt zawierzenia pielgrzymów Matce Bożej przygotowali pątnicy z najliczniejszej grupy: z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej liczącej 80 osób. Po mszy św. rowerzyści mieli jeszcze szansę pokłonić się Matce Bożej w kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie pątnicy udali się do domów. Ich Pielgrzymka na tym się nie skończyła. Dalej trwa...

 

     

                            

               

 

ZAKOŃCZENIE XVI OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI ROWEROWEJ NA JASNĄ GÓRĘ

10 lipca 2021 r. - Częstochowa

 

 

PROGRAM

 

9.00 - Spotkanie w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie

* zawiązanie wspólnoty

* modlitwa

 

9.30 - Zdjęcie na schodach katedry i błogosławieństwo ks. biskupa na ostatni odcinek pielgrzymowania

* przejazd Aleją Najświętszej Maryi Panny

 

10.30 - Powitanie pielgrzymów na Jasnej Górze i przygotowanie do Eucharystii

 

11.30 – Msza Święta na Wałach Jasnogórskich

 

13.00 - Przejście pielgrzymów przed obraz Matki Bożej

________________________________________________________________________________

   XV Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasna Górę
 
11 lipca 2020 r. to wyjątkowy dzień dla blisko 600 rowerzystów z całej Polski. Prowadzeni przez Matkę Bożą przyjechali z różnych zakątków Polski, by na Jasnej Górze powierzać Jej siebie, swoje rodziny oraz intencje bliskich. Tam w kaplicy Cudownego Obrazu, jak mówił św. Jan Paweł II, bije serce polskiego narodu. Matka Boża słucha każdego, wpatruje się w zatroskane, ludzkie serca. Chce pomagać każdemu kto do Niej zwróci się w potrzebie. Przez pandemię nie każdy mógł do Niej przyjechać. Restrykcje epidemiczne czy nawet sam lęk przed koronawirusem zatrzymal wielu rowerzystów w swoich domach.
Z tej także racji program pielgrzymki był bardzo ograniczony. Wszyscy rowerzyści spotkali się u początku alei NMP w Częstochowie. Gdy wszyscy pątnicy pojawili się na miejscu rozpoczęcia pielgrzymki, razem ruszyli w jednej wielkiej grupie. Jechali alejami powoli, dostojnie. Wkrótce dotarli na wały jasnogórskie. Tam zostali przywitani przez Sekretariat Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górą. Później rozpoczęła się msza św., w której uczestniczyli wszyscy rowerowi pielgrzymi. Tak jak mówił w kazaniu ks. kan. Jerzy Grochowski, koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę: "Życie jest jak jazda na rowerze – aby utrzymać się w równowadze, trzeba ciągle zmierzać do przodu". Każdy pielgrzym rowerowy, wie ile trudu trzeba włożyć aby uczestniczyć w pielgrzymce. Zostawić dom rodzinny czy przygotować się do wyjazdu i podążać do Tronu Jasnogórskiego. Matka Boża prowadzi każdego pielgrzyma. Czuwa i troszczy się o każdego. Msza św. była tym wspaniałym czasem, aby podziękować Maryi za Jej wsparcie na pielgrzymim szlaku. Na koniec uroczystości rowerzyści z Chełma dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej wszystkich pielgrzymów.
 

   Zapraszamy do obejrzenia transmisji: „15. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa - Msza Święta (11.07.2020, Jasna Góra)” w YouTube

 

     

Regulamin XV OPR

1. Pielgrzymi rowerowi jadą do Częstochowy we własnym zakresie i według swojego regulaminu. Opiekę nad nimi sprawuje organizator, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za pątników podczas trwania pielgrzymki. Zgłoszenie grupy dokonywane jest w Częstochowie w sekretariacie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.
2. W czasie pielgrzymki pątnicy przestrzegają wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów. Ostanie zalecenia pochodzą od Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Dostępne są pod linkiem zalecenia

 

Plan XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę:

11.VII.2020 r /sobota/
9.00 – na początku Alei Najświętszej Maryi Panny //przed kościołem św. Zygmunta
* Słowo Boże i błogosławieństwo na ostatni odcinek pielgrzymki
9.10 – rozpoczęcie przejazdu grup na Jasną Górę z zabezpieczeniem policji
10.00 – przygotowanie do Eucharystii
* Eucharystia na wałach pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Krzysztofa Zadarko - przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
11.45 – 12.30 - przejście poszczególnych grup przed tronem jasnogórskim i krótka modlitwa przed obrazem Matki Bożej
Zapraszamy.
W imieniu Sekretariatu OPR – Koordynator OPR ks. kanonik dr Jerzy Grochowski
Pilne bardzo – proszę podać ilość osób które przyjadą w waszej grupie.
Na mój telefon 602-492-411 ks Jerzy

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce

 

Możliwość uczestnictwa w pielgrzymce tylko zdrowych osób, obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego oraz konieczność podporządkowania się instrukcjom i zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej – to niektóre z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Jak czytamy w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, podstawowym celem wprowadzanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa pątników i wszystkich osób postronnych na szlaku pielgrzymki oraz utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Odnosząc się do wskazań GIS, bp Krzysztof Zadarko podkreślił, jak ważna jest roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. „Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania” – wskazał bp Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji lub w przypadku zakonów prowincjał.

Wytyczne GIS obejmują procedury zapobiegawcze (zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa i procedury w przypadku zakażenia koronawirusem jednego z pątników. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, iż w pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi postępowania podczas epidemii: obowiązkiem częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry), unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. „Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w dokumencie.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. „Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie)” – czytamy w Wytycznych.

„W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinien być wezwany transport medyczny” – podkreśla dokument. Następnie, według wytycznych, należy powiadomić właściwą miejscu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. „W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej” – czytamy w dokumencie.

„Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki” – podkreśla bp Zadarko.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl