Rok duszpasterski 2017/18 

Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4).
Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego.
Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

 

Celem nowego programu jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Potrzeba głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego im daru Bożego Ducha.

W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji.

Potrzebna jest refleksja nad relacją z Duchem Świętym i Jego darami,  odkrywania charyzmatów i zdolności, które pozwalają umiejętnie budować wspólnotę.

  • W tym roku na pielgrzymce rowerowej odkrywajmy Osobę i dary Ducha Świętego, starajmy się poznać i zrozumieć skutki bierzmowania oraz zastanowić nad sposobami ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej. Na trasie rowerowej codziennie możemy np. poznawać kolejno dary Ducha Św.
  • W rowerowym pielgrzymowaniu należy uwzględnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – np. przez modlitwę za ojczyznę przy pomnikach na trasie lub zorganizowaniu wieczornicy z piosenkami patriotycznymi i modlitwą.
  • Należy także uwzględnić 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki. Proponujemy odwiedzenie miejsc związanych ze Św. Stanisławem Kostką lub Jezuitami.

Odkrywanie darów Ducha Świętego nie jest propozycją  wyłącznie do ludzi młodych, którzy przygotowują się w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni – zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają.

Cel inicjacyjny programu duszpasterskiego polega m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl