REGULAMIN

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

WSTĘP
Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę jest organizacją zrzeszającą niezależne rowerowe grupy pielgrzymkowe z całej Polski /zwane dalej członkami/ zmierzające na Jasną Górę w jednym określonym terminie. Działania organizacji koordynowane są przez przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Wszelkie informacje dotyczące Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej znajdują się na stronie www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę /zwany dalej Sekretariatem/. Organizacja określa na każdy rok i przekazuje: datę pielgrzymki, hasło pielgrzymki, wytyczne programu duszpasterskiego. Organizuje też program obchodów podczas pobytu pielgrzymów rowerowych w Częstochowie.

Członkowie Organizacji pielgrzymują do Częstochowy we własnym zakresie i według swojego regulaminu, za który organizacja nie bierze odpowiedzialności. Swój program duchowy dostosowują do wytycznych ogólnopolskiego programu duchowego.

CELE
- organizacja programu pobytu pielgrzymów w Częstochowie podczas pobytu

grup pielgrzymów z całej Polski

- ogłoszenie i opracowanie wytycznych programu duchowego*

- przygotowanie pamiątkowych emblematów Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej

na Jasną Górę


UDZIAŁ / CZŁONKOSTWO

Członkiem może być każda grupa pielgrzymów rowerowych, która zmierza na Jasną Górę w charakterze religijnym** w ustalonym terminie oraz:

- dokona zgłoszenia poprzez wypełnienie kuponu uczestnictwa i przesłanie go drogą

Elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na 14 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki lub w sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio w Sekretariacie w dniu spotkania w Częstochowie .

- posiada przewodnika i/lub kapelana.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą na specjalnie przygotowanych kuponach uczestnictwa

* - Program duchowy dostępny jest na www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl

** - Charakter religijny: udział w codziennej mszy świętej, wspólnej i indywidualnej modlitwie, korzystanie z sakramentów świętych, zachowanie abstynencji od nikotyny, alkoholu i innych używek.

 

Zgłoszenie w formie elektronicznej (kliknij)

 

Zgłoszenie uczestnictwa grupy

w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę

8 lipca 2017

Organizator Pielgrzymki: parafia, stowarzyszenie, klub, osoba, inne

Nazwa Grupy Pielgrzymkowej .…………………………………………………………………….…………

Adres pocztowy ….…………………………………………………………………………………..…………

Imię i nazwisko księdza……………………………………………………………………….………………..

Telefon …………………………..…. e-mail …...………………...…………………………………………

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej……………………………..…………………………………………

Telefon ………………………….…. e-mail …...……………………………………………………………

Przewidywana liczba uczestników …………………. = ilość pamiątkowych emblematów.

Pielgrzymka organizowana jest po raz ..…….… Długość trasy ……….…..……km Ilość dni ….….….…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej oraz jako jej uczestnik zobowiązuję się go przestrzegać.

Czytelny podpis…………………………………………………….

Kontakt:

Koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej -ks. Jerzy Grochowski tel. 602 492 411

Sekretariat Joanna Kocon tel. 604 508 415

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl

Ważne, wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI

Regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę w wersji pdf do pobrania.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl