XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

13 lipca 2019 r.

 

          Spotkanie pielgrzymów w duchowej stolicy Polski dobiegło końca. Jej uczestnicy wrócili do swoich rodzin. Podejmują teraz codzienne obowiązki, nadrabiają zaległości. Mimo to pamiętają o tym, że pielgrzymka ... dalej trwa. Nie jadą już rowerami w kolumnach, nie śpiewają codziennie apelu, ale żyją wspomnieniami z wyprawy pątniczej. Pracują nad tym by ich życie było ''W mocy Bożego Ducha'', jak głosi hasło tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki. Potrzeba dalej codziennej modlitwy, odkrywania na nowo Ducha Świętego. Jego rola jest ważna w naszym życiu. On nas prowadzi do Pana Boga. Pozwala nam wypalić w nas to co jest złe, tak aby nas przygotować na działanie łaski Bożej. Mamy być świadkami wiary, którzy odważnie świadczą o swojej miłości do Pana Boga.

 

"Przeżyjmy to jeszcze raz"

 

 

          Część pielgrzymów, która przyjechała na ogólnopolską pielgrzymkę rowerową była już w Częstochowie w piątek, w przeddzień uroczystości. Z myślą o nich sekretariat organizujący wspomniane wydarzenie przygotował w kaplicy Św. Józefa spotkanie formacyjne. Za oprawę tego wydarzenia jak i finał zjazdu pielgrzymów z całego kraju był odpowiedzialny sekretariat oraz grupa pątników z Cyprzanowa. Pielgrzymi pełniący rolę współorganizatora zaprosili do Częstochowy bp-a opolskiego Rudolfa Pierskałę. Pasterz zaproszenie przyjął i na uroczystości przyjechał... rowerem razem z pielgrzymami z Cyprzanowa. W kaplicy bp Pierskała powiedział konferencję. Przedstawiciele różnych grup opowiadali o swoich wyprawach, jak wyglądała ich pielgrzymka. O piękny śpiew i zawiązanie wspólnoty zadbała wspomniana wspólnota z Cyprzanowa. Po zakończeniu spotkania udaliśmy się na Apel Jasnogórski.

          13 lipca miał miejsce finał Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasnej Górze. Pątnicy mieli w tym roku spotkać się nie przy archikatedrze, ale u początku alei NMP. Gdy wszyscy się zabrali w wcześniej ustalonym miejscu, wielka rzesza pielgrzymów ruszyła do Matki w Jej jasnogórskim wizerunku. Przybyli pielgrzymi byli witani przez sekretariat oraz grupę z Cyprzanowa. Każdy pątnik otrzymał pamiątki przygotowane przez współorganizatorów. Po prezentacji grup i radosnym śpiewie przyszedł czas na Eucharystię. Uroczystej liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Pierskała. Na zakończenie mszy pielgrzymi zawierzyli wszystkich Matce Bożej. Ks. kan. Jerzy Grochowski koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki przed pasterskim błogosławieństwem przewodniczącego liturgii z radością obwieścił, że w tegorocznym uroczystym spotkaniu pielgrzymów uczestniczy 70 grup. Z wstępnych wyliczeń sekretariatu wynika, że na Jasną Górę przyjechało ponad 1,5 tysiąca pątników. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć nadesłanych nam przez rowerzystów uczestniczących w ogólnopolskiej pielgrzymce. Spotkajmy się w przyszłym roku na XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasnej Górze.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl