XV Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasna Górę
 
11 lipca 2020 r. to wyjątkowy dzień dla blisko 600 rowerzystów z całej Polski. Prowadzeni przez Matkę Bożą przyjechali z różnych zakątków Polski, by na Jasnej Górze powierzać Jej siebie, swoje rodziny oraz intencje bliskich. Tam w kaplicy Cudownego Obrazu, jak mówił św. Jan Paweł II, bije serce polskiego narodu. Matka Boża słucha każdego, wpatruje się w zatroskane, ludzkie serca. Chce pomagać każdemu kto do Niej zwróci się w potrzebie. Przez pandemię nie każdy mógł do Niej przyjechać. Restrykcje epidemiczne czy nawet sam lęk przed koronawirusem zatrzymal wielu rowerzystów w swoich domach.
Z tej także racji program pielgrzymki był bardzo ograniczony. Wszyscy rowerzyści spotkali się u początku alei NMP w Częstochowie. Gdy wszyscy pątnicy pojawili się na miejscu rozpoczęcia pielgrzymki, razem ruszyli w jednej wielkiej grupie. Jechali alejami powoli, dostojnie. Wkrótce dotarli na wały jasnogórskie. Tam zostali przywitani przez Sekretariat Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górą. Później rozpoczęła się msza św., w której uczestniczyli wszyscy rowerowi pielgrzymi. Tak jak mówił w kazaniu ks. kan. Jerzy Grochowski, koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę: "Życie jest jak jazda na rowerze – aby utrzymać się w równowadze, trzeba ciągle zmierzać do przodu". Każdy pielgrzym rowerowy, wie ile trudu trzeba włożyć aby uczestniczyć w pielgrzymce. Zostawić dom rodzinny czy przygotować się do wyjazdu i podążać do Tronu Jasnogórskiego. Matka Boża prowadzi każdego pielgrzyma. Czuwa i troszczy się o każdego. Msza św. była tym wspaniałym czasem, aby podziękować Maryi za Jej wsparcie na pielgrzymim szlaku. Na koniec uroczystości rowerzyści z Chełma dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej wszystkich pielgrzymów.
 

   Zapraszamy do obejrzenia transmisji: „15. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa - Msza Święta (11.07.2020, Jasna Góra)” w YouTube

 

     

Regulamin XV OPR

1. Pielgrzymi rowerowi jadą do Częstochowy we własnym zakresie i według swojego regulaminu. Opiekę nad nimi sprawuje organizator, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za pątników podczas trwania pielgrzymki. Zgłoszenie grupy dokonywane jest w Częstochowie w sekretariacie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.
2. W czasie pielgrzymki pątnicy przestrzegają wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów. Ostanie zalecenia pochodzą od Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Dostępne są pod linkiem zalecenia

 

Plan XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę:

11.VII.2020 r /sobota/
9.00 – na początku Alei Najświętszej Maryi Panny //przed kościołem św. Zygmunta
* Słowo Boże i błogosławieństwo na ostatni odcinek pielgrzymki
9.10 – rozpoczęcie przejazdu grup na Jasną Górę z zabezpieczeniem policji
10.00 – przygotowanie do Eucharystii
* Eucharystia na wałach pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Krzysztofa Zadarko - przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
11.45 – 12.30 - przejście poszczególnych grup przed tronem jasnogórskim i krótka modlitwa przed obrazem Matki Bożej
Zapraszamy.
W imieniu Sekretariatu OPR – Koordynator OPR ks. kanonik dr Jerzy Grochowski
Pilne bardzo – proszę podać ilość osób które przyjadą w waszej grupie.
Na mój telefon 602-492-411 ks Jerzy

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce

 

Możliwość uczestnictwa w pielgrzymce tylko zdrowych osób, obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego oraz konieczność podporządkowania się instrukcjom i zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej – to niektóre z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Jak czytamy w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, podstawowym celem wprowadzanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa pątników i wszystkich osób postronnych na szlaku pielgrzymki oraz utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Odnosząc się do wskazań GIS, bp Krzysztof Zadarko podkreślił, jak ważna jest roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. „Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania” – wskazał bp Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji lub w przypadku zakonów prowincjał.

Wytyczne GIS obejmują procedury zapobiegawcze (zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa i procedury w przypadku zakażenia koronawirusem jednego z pątników. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, iż w pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi postępowania podczas epidemii: obowiązkiem częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry), unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. „Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w dokumencie.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. „Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie)” – czytamy w Wytycznych.

„W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinien być wezwany transport medyczny” – podkreśla dokument. Następnie, według wytycznych, należy powiadomić właściwą miejscu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. „W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej” – czytamy w dokumencie.

„Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki” – podkreśla bp Zadarko.

 
 
Pielgrzymkowe Statystyki Jasnej Góry
 
                Biuro Prasowe Jasnej Góry podało następującą informację. W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od 12 maja do 14 sierpnia 2019 r., na Jasną Górę  przybyły: 133 pielgrzymki rowerowe, a w nich 9 tys. 100 osób (w ubiegłym roku 113 pielgrzymek rowerowych, a w nich 7 tys. 500 osób). Przypomnijmy, że w XIV  Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasnej Górze uczestniczyło w tym roku ok 1,5 tys. pielgrzymów.
 
         
 
 
 

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

13 lipca 2019 r.

 

          Spotkanie pielgrzymów w duchowej stolicy Polski dobiegło końca. Jej uczestnicy wrócili do swoich rodzin. Podejmują teraz codzienne obowiązki, nadrabiają zaległości. Mimo to pamiętają o tym, że pielgrzymka ... dalej trwa. Nie jadą już rowerami w kolumnach, nie śpiewają codziennie apelu, ale żyją wspomnieniami z wyprawy pątniczej. Pracują nad tym by ich życie było ''W mocy Bożego Ducha'', jak głosi hasło tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki. Potrzeba dalej codziennej modlitwy, odkrywania na nowo Ducha Świętego. Jego rola jest ważna w naszym życiu. On nas prowadzi do Pana Boga. Pozwala nam wypalić w nas to co jest złe, tak aby nas przygotować na działanie łaski Bożej. Mamy być świadkami wiary, którzy odważnie świadczą o swojej miłości do Pana Boga.

 

"Przeżyjmy to jeszcze raz"

 

 

          Część pielgrzymów, która przyjechała na ogólnopolską pielgrzymkę rowerową była już w Częstochowie w piątek, w przeddzień uroczystości. Z myślą o nich sekretariat organizujący wspomniane wydarzenie przygotował w kaplicy Św. Józefa spotkanie formacyjne. Za oprawę tego wydarzenia jak i finał zjazdu pielgrzymów z całego kraju był odpowiedzialny sekretariat oraz grupa pątników z Cyprzanowa. Pielgrzymi pełniący rolę współorganizatora zaprosili do Częstochowy bp-a opolskiego Rudolfa Pierskałę. Pasterz zaproszenie przyjął i na uroczystości przyjechał... rowerem razem z pielgrzymami z Cyprzanowa. W kaplicy bp Pierskała powiedział konferencję. Przedstawiciele różnych grup opowiadali o swoich wyprawach, jak wyglądała ich pielgrzymka. O piękny śpiew i zawiązanie wspólnoty zadbała wspomniana wspólnota z Cyprzanowa. Po zakończeniu spotkania udaliśmy się na Apel Jasnogórski.

          13 lipca miał miejsce finał Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasnej Górze. Pątnicy mieli w tym roku spotkać się nie przy archikatedrze, ale u początku alei NMP. Gdy wszyscy się zabrali w wcześniej ustalonym miejscu, wielka rzesza pielgrzymów ruszyła do Matki w Jej jasnogórskim wizerunku. Przybyli pielgrzymi byli witani przez sekretariat oraz grupę z Cyprzanowa. Każdy pątnik otrzymał pamiątki przygotowane przez współorganizatorów. Po prezentacji grup i radosnym śpiewie przyszedł czas na Eucharystię. Uroczystej liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Pierskała. Na zakończenie mszy pielgrzymi zawierzyli wszystkich Matce Bożej. Ks. kan. Jerzy Grochowski koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki przed pasterskim błogosławieństwem przewodniczącego liturgii z radością obwieścił, że w tegorocznym uroczystym spotkaniu pielgrzymów uczestniczy 70 grup. Z wstępnych wyliczeń sekretariatu wynika, że na Jasną Górę przyjechało ponad 1,5 tysiąca pątników. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć nadesłanych nam przez rowerzystów uczestniczących w ogólnopolskiej pielgrzymce. Spotkajmy się w przyszłym roku na XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasnej Górze.

Program XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę

13 lipca 2019 r. - Częstochowa

Hasło: W mocy Bożego Ducha . 


       13.VII.2019 r /sobota/ 
 

   Ze względu na remont Archikatedry Św. Rodziny w Częstochowie w tym roku wyjątkowo spotykamy się na początku Alei Najświętszej Maryi Panny (od Placu Daszyńskiego) i formujemy kolumnę, ustawiając się grupami w stronę Jasnej Góry.
   

   10.00 - Wyjazd

    * przejazd Aleją Najświętszej Maryi Panny
    * powitanie grup rowerowych na Wałach Jasnogórskich
 

   11.00  - Szczyt Jasnogórski

   * przywitanie pielgrzymów przez Ojca Paulina

   11.30 - Msza Święta

   13.15 -  przejście pielgrzymów przed obraz Matki Bożej

     

   12.VII. 2019 r. /piątek/ DLA CHĘTNYCH
   

   19.30 - Sala Św. Józefa przy klasztorze na Jasnej Górze
    * spotkanie formacyjne/katecheza
 

   21.00 - Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
    * Apel Jasnogórski

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl