Regulamin XV OPR

1. Pielgrzymi rowerowi jadą do Częstochowy we własnym zakresie i według swojego regulaminu. Opiekę nad nimi sprawuje organizator, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za pątników podczas trwania pielgrzymki. Zgłoszenie grupy dokonywane jest w Częstochowie w sekretariacie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.
2. W czasie pielgrzymki pątnicy przestrzegają wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów. Ostanie zalecenia pochodzą od Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Dostępne są pod linkiem zalecenia

 

Plan XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę:

11.VII.2020 r /sobota/
9.00 – na początku Alei Najświętszej Maryi Panny //przed kościołem św. Zygmunta
* Słowo Boże i błogosławieństwo na ostatni odcinek pielgrzymki
9.10 – rozpoczęcie przejazdu grup na Jasną Górę z zabezpieczeniem policji
10.00 – przygotowanie do Eucharystii
* Eucharystia na wałach pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Krzysztofa Zadarko - przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
11.45 – 12.30 - przejście poszczególnych grup przed tronem jasnogórskim i krótka modlitwa przed obrazem Matki Bożej
Zapraszamy.
W imieniu Sekretariatu OPR – Koordynator OPR ks. kanonik dr Jerzy Grochowski
Pilne bardzo – proszę podać ilość osób które przyjadą w waszej grupie.
Na mój telefon 602-492-411 ks Jerzy

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl