Hasło: XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę

„Posłani w pokoju Chrystusa”

 

   Hasłem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę są słowa z programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego na rok 2021/2022. Odwołują się one posłania, którzy otrzymuje każdy wierny na koniec Eucharystii. Po błogosławieństwie kapłan wypowiada słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”.

   Zwrot ten wyraża rozesłanie wiernych po liturgii by szli do swoich codziennych obowiązków z pokojem Chrystua. To Zbawiciel, którego przyjęli w Komunii Św. ma ich prowadzić, umacniać, nieść nadzieję. To Syn Boży wnosi w ich życie pokój. Każdy uczestnik liturgii przyjmyjąc te dary jest posłany aby dzielić się nimi z innymi. Ma nieść pokój szczególnie do tych, którzy nie uczestnicząc zwykle w Eucharystii.

   Każdy rowerzysta uczestnicząc w pielgrzymce ma dzielić się tym pokojem Chrystusa, którego zaczerpnął podczas codziennej Mszy Św.

   Niech hasło tej pielgrzymki będzie także naszym wspólnym wołaniem o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl