REGULAMIN

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

  

     WSTĘP 

Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę jest organizacją zrzeszającą niezależne rowerowe grupy pielgrzymkowe z całej Polski /zwane dalej członkami/ zmierzające na Jasną Górę w jednym określonym terminie. Działania organizacji koordynowane są przez przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Wszelkie informacje dotyczące Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej znajdują się na stronie www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę /zwany dalej Sekretariatem/. Organizacja określa na każdy rok i przekazuje: datę pielgrzymki, hasło pielgrzymki, wytyczne  programu duszpasterskiego. Organizuje też program obchodów podczas pobytu pielgrzymów rowerowych w Częstochowie.

Członkowie Organizacji pielgrzymują do Częstochowy we własnym zakresie i według swojego regulaminu, za który organizacja nie bierze odpowiedzialności. Swój program duchowy dostosowują do wytycznych ogólnopolskiego programu duchowego.

 

      CELE


-  organizacja programu pobytu pielgrzymów w Częstochowie podczas pobytu    grup pielgrzymów z całej Polski

-  ogłoszenie i opracowanie wytycznych programu duchowego*

-  przygotowanie  pamiątkowych  emblematów  Ogólnopolskiej  Pielgrzymki  Rowerowej   na Jasną Górę

   

     UDZIAŁ/ CZŁONKOWSTWO 

 Członkiem może być każda grupa pielgrzymów rowerowych, która zmierza na Jasną Górę w charakterze religijnym**  w ustalonym terminie oraz:

- dokona  zgłoszenia  poprzez  wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub kuponu uczestnictwa i przesłanie go drogą Elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na  14  dni  przed rozpoczęciem pielgrzymki lub w sytuacji wyjątkowej, bezpośrednio w Sekretariacie w dniu spotkania w Częstochowie . - posiada przewodnika i/lub kapelana.   

     

     ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  przyjmowane  będą  na specjalnie przygotowanych kuponach uczestnictwa

 

*     - Program duchowy dostępny jest na www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl  

**   - Charakter religijny: udział w codziennej mszy świętej, wspólnej i indywidualnej modlitwie, korzystanie z sakramentów świętych, zachowanie abstynencji od nikotyny, alkoholu i innych używek.

 

 

Zgłoszenie w formie elektronicznej (kliknij)

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa grupy

w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę  

9 lipca 2022

 

Organizator Pielgrzymki: parafia, stowarzyszenie, klub, osoba, inne

Nazwa Grupy Pielgrzymkowej .……………………………………………………………………………………….…………....

Diecezja   …………………………………………………………………………………………………………………..…………

Adres pocztowy ….…………………………………………………………………………………..………………………...……

Imię i nazwisko księdza……………………………………………………….………………………………….………………....

Telefon  …………………………...……..….   e-mail …...………………...………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej……………………………..…………………………………………………………....

Telefon  …………………………...…….….   e-mail …...…………………………………………………………………………

Przewidywana liczba uczestników …………………………….  =  ilość pamiątkowych emblematów.

Pielgrzymka organizowana jest po raz  ..……….…  Długość trasy  ……….…..…….…km   Ilość dni  ….….…….…

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).oraz  zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016).

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej oraz jako jej uczestnik zobowiązuję się go przestrzegać.

                                           

                                                             Czytelny podpis……………………………………………………………..…….

     

Ważne, wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI

 

     Kontakt:

Koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej -ks. Jerzy Grochowski tel. 602 492 411

Sekretariat  Joanna Kocon tel. 604 508 415                                 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                         

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl                                                                                                        

facebook https://www.facebook.com/ogolnopolska.pielgrzymka.rowerowa

 

Regulamin w wersii PDF do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

www.rowerowa.pielgrzymujemy.pl